Ανακοίνωση για ιδρυματικά μαθήματα “ΜΕΜ-343 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” & “ΑΣΤΚ274 Βιώσιμες πόλεις”

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας ότι τα ιδρυματικά μαθήματα ΜΕΜ-343 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία & ΑΣΤΚ274 Βιώσιμες πόλεις, τα οποία είναι ανοικτά προς τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες όλων των τμημάτων & σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης, δεν συμπεριλαμβάνονται στα 42 μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να δηλωθούν ως ελεύθερες επιλογές επιπλέον των 42 μαθημάτων, όπως δηλώνονται τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών και τα εργαστηριακά μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα μας.