Ανακοίνωση Γαλλικής Γλώσσας και Ορολογίας, επίπεδα 010 και 030

Το δεύτερο μάθημα Γαλλικής γλώσσας και ορολογίας για επίπεδο 010 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Οκτωβρίου στις 9:30 στην Αίθουσα 6.

Το δεύτερο μάθημα Γαλλικής γλώσσας και ορολογίας για το επίπεδο 030 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στις 11:30 στην Αίθουσα 6.

Από τις 10 και 11 Οκτωβρίου και για όλο το χειμερινό εξάμηνο, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται τις ακόλουθες μέρες και ώρες στην Αίθουσα 6.

010 : Τρίτη 10:00-13:00
Ενισχυτική 010: 13:00-14:30

030 : Τετάρτη 10:00-13:00
Ενισχυτική 030 : 13:00-14:30

Η διδάσκουσα
Μαριέλλα Βιτώρου