Ανακοίνωση για φοιτητές/τριες Τμήματος που έχουν έλλειψη δεδομένων ή Η/Υ

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος που δεν έχουν πρόσβαση στα μαθήματα επειδή είτε δεν έχουν αρκετά δεδομένα ή δεν έχουν υπολογιστή ή αντίστοιχο μέσο να το δηλώσουν με ένα email στη Γραμματεία, στο history-archaeology@ia.uoc.gr