Ανακοίνωση εξετάσεων Τ0Υ 020, ΤΟΥ 030, Τ0Υ 040

Η επαναληπτική εξέταση Τουρκική Γλώσσα ΤΟΥ 020, ΤΟΥ 030, ΤΟΥ 040 θα γίνει, όπως έχει ανακοινωθεί, γραπτή στην πλατφόρμα WEBEX και την πλατφόρμα elearn το Σάββατο 26.09.2020 στις 11:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 13:30.

Οι φοιτητές οφείλουν να συνδεθούν στην πλατφόρμα elearn και Webex

https://aivalig.my.webex.com/meet/aivalig ακριβώς στις 11:30 την ημερομηνία της εξέτασης.

Τα θέματα θα αναρτηθούν στο elearn και θα πρέπει να είσαστε ορατοί με χρήση της κάμερας μέσω Webex κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία σας, την αποθηκεύετε και την αναρτάτε στο elearn.

Καλή επιτυχία σε όλους,

Γκιουλσούν Αϊβαλή