Ανακοίνωση για εξ αποστάσεως μαθήματα διδάσκοντος κ. Μ. Νάιδου

Τα μαθήματα του κυρίου Νάιδου ΙΜΧΑ 115 (Παράδοση) και ΙΜΧΑ 337 (Σεμινάριο) θα διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής microsoft teams, τις ίδιες μέρες και ώρες, σύμφωνα με ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Για την είσοδο στο μάθημα της Παράδοσης ΙΜΧΑ 115 πληκτρολογείτε τον κωδικό: amshshw

Ενώ για την είσοδο στο μάθημα του Σεμιναρίου ΙΜΧΑ 337 πληκτρολογείτε τον κωδικό: p8bckd9