Ανακοίνωση για επανάληψη του μαθήματος ΕΜ004 (διδάσκουσα Α. Γκαζή)

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα ΕΜ004 “ Χρήση εφαρμογών πληροφορικής και διαδικτυακών εργαλείων για την προετοιμασία εργασιών”, το οποίο δύναται να προσφερθεί για δεύτερη φορά κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο εξ αποστάσεως ξεκινώντας από την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 στις 9:00, καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση gazi@uoc.gr το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020.