Ανακοίνωση για επανάληψη εργαστηριακών μαθημάτων ΕΜ002 & ΕΜ004 (διδάσκουσα: Α. Γκαζή) μέσω MS Teams, έναρξη: 8 και 7/4/2021

Το μάθημα ΕΜ002 (Διαδίκτυο & Ανθρωπιστικές Επιστήμες) θα προσφερθεί για δεύτερη φορά κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο, μέσω της πλατφόρμας MS-Teams, με ημερομηνία έναρξης την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021. Θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη στις 9:15-11:30, σύμφωνα με το πρόγραμμα, με χρήση του κωδικού: cg79b00


Το μάθημα ΕΜ004 (Χρήση εφαρμογών πληροφορικής και διαδικτυακών εργαλείων για την προετοιμασία εργασιών) θα προσφερθεί για δεύτερη φορά κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο, μέσω της πλατφόρμας MS-Teams, με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021. Θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη στις 9:15-11:30, σύμφωνα με το πρόγραμμα, με χρήση του κωδικού: wzkh02o