Ανακοίνωση Έναρξης Ασκησης «Μεσαιωνικά Λατινικά και Λατινική Παλαιογραφία» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές», κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20 θα προσφερθεί Άσκηση με θέμα «Μεσαιωνικά Λατινικά και Λατινική Παλαιογραφία» με κωδικό ΒΣ104. Στόχος είναι μια πρώτη επαφή των μεταπτυχιακών φοιτητών με τη λατινική γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε τόσο σε αφηγηματικές πηγές όσο και σε έγγραφα στη μεσαιωνική Ευρώπη από τον 7ο αιώνα και εξής, αλλά και με την εξέλιξη της λατινικής γραφής μέσα από παραδείγματα χειρογράφων και εγγράφων της περιόδου.

Η Άσκηση θα γίνεται κάθε Πέμπτη και η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου στις 12.00 στην Αίθουσα 58.