Ανακοίνωση για έναρξη σεμιναρίου ΠΑΡ338 κ. Γαλανίδου

Το σεμινάριο ΠΑΡ338 Η προϊστορική έρευνα μέσα από τους πρωτοπόρους αρχαιολόγους του 19ου και 20ού αιώνα της κ. Γαλανίδου θα ξεκινήσει να προσφέρεται, μέσω της εφαρμογής MS-Teams, την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 στις 17:30-20:30, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Κωδικός εισόδου στο Teams: gy6odab

Στην πρώτη συνάντηση της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου 2021 θα γίνει η επιλογή των συμμετεχόντων στο σεμινάριο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ληφθεί υπόψη στη διαδικασία της επιλογής ένας/μια φοιτητής/ήτρια είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς δύο παραδόσεις Προϊστορικής Αρχαιολογίας, καθώς και να έχει στείλει μέσω email το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17/2/2021, και οπωσδήποτε πριν την έναρξη του σεμιναρίου στις 17:30, την αναλυτική βαθμολογία του/της στην κ. Γαλανίδου (galanidou@uoc.gr).