Ανακοίνωση διδάσκουσας κ. Καλλιόπης Ευκλείδου για σεμινάριο ΠΑΡ330

Ανακοινώνεται ότι το σεμινάριο ΠΑΡ 330 επανεκκινά τη Δευτέρα 30/3/2020 μέσω τηλεδιάσκεψης. Τη Δευτέρα 30/3/2020 θα γίνει μία δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη, για να δοθούν οδηγίες και να συζητηθεί η πορεία των εργασιών και την Τετάρτη 1/4/2020, στις 14.30-17.30 θα γίνει η αναπλήρωση του μαθήματος που θα γινόταν κανονικά τη Δευτέρα. Από 6/4/2020, το μάθημα θα γίνεται με τηλεδιάσκεψη κανονικά κάθε Δευτέρα, 11.30-14.30. Παρακαλούνται οι φοιτητές/-τριες να παρακολουθούν καθημερινά το e-learn του μαθήματος, καθώς και το ακαδημαϊκό τους email για ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία των μαθημάτων.

Η διδάσκουσα

Καλλιόπη Ευκλείδου