Ανακοίνωση διδάσκουσας κ. Ά. Καρναβά για την προπτυχιακή παράδοση ΠΑΡΑ239 δια τηλεδιάσκεψης

Η προπτυχιακή παράδοση ΠΑΡΑ239 (Εισαγωγή στις κρητο-μυκηναϊκές γραφές) θα συνεχιστεί δια τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 06.04.2020 και ώρα 2.30-5.30 μ.μ. μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams.