Ανακοίνωση διδάσκοντος κ. Π. Ιωάννου για σεμινάριο ΙΤΔ323

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,
Το σεμινάριο “Ισπανική Ζωγραφική, από τον Γκρέκο στον Γκόγια” από την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 θα προσφέρεται με ηλεκτρονικό τρόπο, κυρίως μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams, σύμφωνα με το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα.