Ανακοίνωση διδάσκοντος κ. Ε. Δ. Ματθιόπουλου για μεταπτυχιακό σεμινάριο ΙΤ156 εξ αποστάσεως

Το Μεταπτυχιακό σεμινάριο «Η ιστορία της “Ελληνικότητας” στο πεδίο των εικαστικών τεχνών»,  θα συνεχιστεί με τη χρήση της πλατφόρμας teams, την Πέμπτη 2 Απριλίου στις 11.30 πμ.