Ανακοίνωση για Ανασκαφές Ελεύθερνας (Τομέας ΙΙ-Κεντρικός)

Δείτε εδώ τον κατάλογο με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που επιλέχθηκαν για την ανασκαφή του Τομέα ΙΙ της Ελεύθερνας.