Ανακοίνωση αλλαγής αίθουσας για την άσκηση Παλαιογραφίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΜΣ «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές»

Άσκηση Μεσαιωνικών Λατινικών και Λατινικής Παλαιογραφίας

Νέα Αίθουσα

Από τις 31 Οκτωβρίου 2019, η Άσκηση θα γίνεται κάθε Πέμπτη 12:00-14:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Βιβλιοθήκης. Ρωτήστε στην είσοδο της Βιβλιοθήκης για το πού βρίσκεται η αίθουσα.