Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας για ανάδειξη προέδρου και αναπληρωτή από 1-9-2020 έως 31-8-2022

Δείτε ΕΔΩ την ανακήρυξη των υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022.