Αναγνώριση μαθήματος συνδιδασκαλίας ΙΝΧΑ190 (Σ. Πετμεζάς και Η. Κολοβός) και ως Τουρκολογία

Το μάθημα συνδιδασκαλίας ΧΕ 2022-23 ΙΝΧΑ190, των κ.κ. Σ. Πετμεζά και Η. Κολοβού, «Ιστορίες των Βαλκανίων: Από τις Αυτοκρατορίες στα εθνικά κράτη» θα αναγνωρίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ως Τουρκολογία (ΤΟΥ).