Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 | 5/9/2022

Δείτε ΕΔΩ τη Συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.