Αλλαγή τρόπου πρόσβασης στο StudentsWeb για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες από 6/2/2019

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενιαίο τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ενημερώνονται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες ότι από την 6/2/2019 η πρόσβασή τους στο StudentsWeb θα γίνεται ΜΟΝΟ μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού τους (που έχει τη μορφή iaΑ.Μ.@ia.uoc.gr για τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες και iapΑ.Μ.@ia.uoc.gr για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες αντίστοιχα).