Ακύρωση της αλλαγής στην ώρα διεξαγωγής του ΠΔΕ100 για όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην παρακολούθηση του μαθήματος ΠΔΕ100 από τις/τους φοιτήτριες/τές που το έχουν δηλώσει, ακυρώνεται η αλλαγή που ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα ως προς την ώρα διεξαγωγής του. Το μάθημα θα παραδίδεται στο αμφιθέατρο Β κάθε Τετάρτη στις 8:30-11:30, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά στο πρόγραμμα.