Διεξαγωγή πρώτου μαθήματος κ. Γαλανίδου ΠΑΡ264 (9/10/20) και κωδικός MS-Teams

Το πρώτο μάθημα μέσω MS-Teams της παράδοσης ΠΑΡ264 “Προϊστορική αρχαιολογία Ι – Παλαιολιθική και Μεσολιθική Εποχή” της κυρίας Γαλανίδου, που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, εκτάκτως δεν θα πραγματοποιηθεί στις 14:30-17:30, αλλά στις 8:30-11:30 π.μ. Τα υπόλοιπα μαθήματα που θα ακολουθήσουν θα πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 14:30-17:30.

O κωδικός συμμετοχής στο μάθημα στο Teams είναι vs2zjyq