Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής εισαγωγικών εξετάσεων στο ΠΜΣ ΑΜΚΙΑ, Κατεύθυνση Κλασικής Αρχαιολογίας: 22/2/2021

Oι εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ ΑΜΚΙΑ στην κατεύθυνση της Κλασικής Αρχαιολογίας που ήταν προγραμματισμένες για την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 μετατίθενται για την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ.