ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-Προκήρυξη για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Κλασικής Αρχαιολογίας

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημίου 28 – Τ.Κ. 106 79 Αθήνα

τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Κλασικής Αρχαιολογίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ειδίκευση στην Αρχαιολογία.