skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Πληροφορίες εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών 2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018


Ημερομηνίες ολοκλήρωσης εγγραφής: από 25/9/2018 έως 1/10/2018, από ώρα 9:00 έως 13:00, στη γραμματεία.


 Αγαπητοί νέοι φοιτητές και νέες φοιτήτριες,
συγχαρητήρια για την επιτυχή εισαγωγή σας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης!

Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των επιτυχόντων/επιτυχουσών εφαρμόζεται σύστημα υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής, χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες/επιτυχούσες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Οι ημερομηνίες - προθεσμίες πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία εγγραφής ορίζονται μόνο από το Υπουργείο Παιδείας και θα ανακοινωθούν στην παρακάτω ειδική ιστοσελίδα: https://www.minedu.gov.gr/aei-9/aei-eggrafes-m (οπότε δεν χρειάζεται να επικοινωνείτε με την Γραμματεία για το λόγο αυτό).

Για φέτος θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα: από Δευτέρα 10 έως και Δευτέρα 17  Σεπτεμβρίου 2018

Οι νεοεισαχθέντες/νεοεισαχθείσες ακαδημαϊκού έτους 2018 πρέπει να φροντίσουν αρχικά για την έγκαιρη υποχρεωτική ηλεκτρονική τους εγγραφή, μέσα στις προθεσμίες,  μέσω της ειδικής ιστοσελίδας: https://eregister.it.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, εισάγοντας το ονομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήθηκε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Στο τέλος της διαδικασίας θα έχετε, σε μορφή αρχείου .pdf, το έγγραφο της αίτησής σας, με αριθμό πρωτοκόλλου, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να το εκτυπώσετε.


Προσοχή: επειδή για την χρήση της εφαρμογής απαιτείται να δοθεί ο ΑΜΚΑ, όσοι φοιτητές έχουν πάρει ΑΜΚΑ πριν εκδώσουν την ταυτότητά τους, θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα σε κάποιο ΚΕΠ και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, δηλώνοντας  την ταυτότητα τους, ώστε  η εφαρμογή του Υπουργείου να δέχεται τον αριθμό του ΑΜΚΑ, με τα σωστά  προσωπικά στοιχεία και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την οριστικοποίηση της αίτησης.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΚΑ με το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ Φ.251/149312/Α5/11.9.2018, σύμφωνα με το οποίο, στην ίδια προθεσμία (έως Δευτέρα 17/9), εγγράφονται στη Γραμματεία, αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εισαχθέντες/-είσες, οι οποίοι/-ες λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων ή άλλων αντικειμενικών δυσκολιών (όπως κύπριοι φοιτητές που δεν εργάζονται) δεν θα κάνουν χρήση ΑΜΚΑ. 

http://www.history-archaeology.uoc.gr/files/items/3/3718/eggrafi_horis_amka_2018_signed.pdf?rnd=1536921634

-Στην περίπτωση που έxετε εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα αιτηθείτε ταυτόχρονα τη διαγραφή σας από αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.


Για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής καλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να προσκομίσουν:

 1. Την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής υπογεγραμμένη. 
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας. 
 3. Μία φωτογραφία. 
 4. Για όσους είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή, βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης. 

Η εγγραφή ολοκληρώνεται:

 1. Από τους ίδιους τους επιτυχόντες (φυσική παρουσία). 
 2. Από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. 
 3. Με αποστολή των δικαιολογητικών με courier, η οποία θα συνοδεύεται από απλή αίτηση με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ. Η αποστολή των κωδικών εγγραφών κ.ά. γίνεται από τη γραμματεία με courier με χρέωση του παραλήπτη.

Ημερομηνίες ολοκλήρωσης εγγραφής: από 25/9/2018 έως 1/10/2018, από ώρα 9:00 έως 13:00, στη γραμματεία.

 

Για την καλύτερη ενημέρωση σας:

 • Τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την 24/9/2018.

 • Μπορείτε να δείτε κάποιες χρήσιμες σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής, όπως ίσχυαν κατά το προηγούμενο έτος 2017 από εδώ: http://www.history-archaeology.uoc.gr/Tmima/eggrafes/registration2016.html (Προσοχή όμως μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις). 

 • Για τις μετεγγραφές (διαδικασία αιτήσεων κλπ) απαιτείται πρώτα να ολοκληρωθεί και οριστικοποιηθεί η εγγραφή σας και κατόπιν θα υπάρξει επίσης σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας (συνήθως μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών). Δείτε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τις μετεγγραφές, όπως ίσχυαν κατά το προηγούμενο έτος 2017 από εδώ:  http://www.history-archaeology.uoc.gr/Tmima/meteggrafes/meteggrafes-2016.html. 

 • Για παροχές σίτισης και στέγασης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης δείτε στην Φοιτητική μέριμνα εδώ.

Επίσης, λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 28310-77337 (ώρες 9.00-13.00), στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν για ερωτήματα και επίλυση προβλημάτων τους, αναφορικά με την οριστικοποίηση της εγγραφής τους.

Τελευταία ενημέρωση: 07/09/2018

Αρχεία