25η Προκήρυξη Βραβείου Μενέλαου Παρλαμά

Δείτε ΕΔΩ την 25η Προκήρυξη του Βραβείου Μενέλαου Παρλαμά.

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή υποψήφιοι/-ες διδάκτορες/ισσες μπορούν να συμμετέχουν με εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών των τριών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι εργασίες των υποψηφίων υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά έως τις 8-2-2023, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (deanphil_sec@uoc.gr).